Domain Admin

ประกาศ ผลการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 กรมวิชาการเกษตร (สวพ.1) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร รวม 23 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึก

สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร รวม 23 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึก กรมวิชาการเกษตร (สวพ.1) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร (สวพ.1) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 4 อัตรา กรมวิชาการเกษตร (สวพ.1) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4