Domain Admin

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร (สวพ.1) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กับสถาบันการอาชีวศึกษา 7 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กับสถาบันการอาชีวศึกษา 7 แห่ง Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2566

การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2566 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

1 5 6 7